English English
Başkanımızın Mesajı
Kategoriler
Başkandan

                Demokrasi  yaklaşık 2000 yıllık tarihi boyunca bir çok evreden ve aşamadan geçerek günümüzde modern toplumların vazgeçilmez yönetim şeklini almıştır. Doğduğu Yunan site şehirlerinde sadece bir avuç azınlık oy verme hakkına sahipken, bugün yönetim erkinin dayandığı meşruiyetin sadece sandıktan ibaret olmadığı bir demokrasi anlayışına gelinmiştir. 18. yy.dan başlayarak özellikle aydınlanma hareketinin fikir babalarının ortaya koyduğu düşünceler doğrultusunda  zaman içinde  demokrasiler, birarada yaşam kültürünün, bireyin, eşitliğin ve özgürlüğün kutsandığı bir anlayışa evrilmiştir.  Farklılıkların  zenginlik kabul edildiği, azınlıkların ve alt kültürlerin ezilmeyip aksine korunduğu ve kollandığı bir demokrasi anlayışına ulaşılmıştır. Özellikle Liberal Demokrasilerde bireyin toplum içinde kendisini ifade edebilmesi, nefes alacak alanlar bulabilmesi için örgütlü hale gelmesi teşvik edilmiş,  devlet aygıtının tahakkümü mümkün olduğunca kısılarak sivil toplumun karar alma süreçlerinde etkili olmasının önü açılmıştır. Bugün bir demokrasinin gelişmişliği değerlendirilirken o toplumdaki sivil toplum örgütlerinin sayısı, etkinliği ve işlevselliği ilk bakılan kriterler arasındadır.

         Ülkemizin  Avrupa ve  A.B.D.’ye kıyasla çok genç bir demokrasi olması, demokrasinin kural ve kurumlarının yerleşmesinde ve gelişmesinde gecikmelere yol açmıştır. Türkiye’nin 1963’te o zamanki adıyla AET şimdiki  Avrupa Birliğine girmek için başvurmasını demokratik yaşamımızın önemli dönüm noktalarından biri olarak değerlendiriyorum. 2000li yılların başında başlayan tam üyelik müzakelerinde AB müktesabatına uyum için yasalarımızın  değiştirilmeye başlanmasıyla birlikte sivil toplum kuruluşlarının rolü ve etkinliği de yeni bir döneme girmiştir. AB’nin sivil toplumu teşvik için verdiği hibeler, yardımlar özellikle proje yapımında ve uygulanmasında stklara ciddi olanaklar sağlamaktadır. Bizler de birikimli, donanımlı bir grup arkadaşımızla birlikte başta Ünye  olmak üzere  bölgemiz ve ülkemiz için düşünceler ortaya koymak, çalışmalar yapmak için bir araya geldik ve derneğimizi kurduk. AB ve bölgesel kalkınma ajanslarınca finanse edilen programlar için projeler sunmak, kabul edilmeleri halinde  bunları uygulamaya geçirmek ilk planlarımız arasında. Projelerimizin kabulüyle rüştümüzü ispatlamayı ve daha kapsamlı çalışmalara girmeyi hedefliyoruz. Şu anda  konularında yetkin ve deneyimli üyelerimizin özverili çalışmalarıyla yürüttüğümüz çalışmalarımızı zamanla daha profesyonel bir hale getirmek hedeflerimiz arasındadır.

         Modern Türkiye’nin kurucusu ve çok şeyler borçlu olduğumuz büyük insan Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmada ülkemiz demokrasisine ve sosyal yaşamına bir parça katkı yapabilirsek kendimizi mutlu ve görevini yapmış addedeceğiz.

                                                                                                       Hasan ŞİMŞEK

                                                                                                   ESAK Yönetim Kurulu Başkanı